Трейлери та відео

«Пригоди на Місяці»: український трейлер нової анімації
«Смерть на Нілі»: офіційний трейлер та постер

Павло Сушко: Про основні законодавчі ініціативи

24.06.2021
об 11:57

У час світового розвитку технологій, різноманітності креативу та стрімкого поширення сприйняття культури через аудіовізуальний контент Україні потрібно вчасно адаптуватися й приділити особливу увагу розвитку кіноіндустрії з допомогою ефективних механізмів державної підтримки кінематографії. Як цього досягти VGL Cinema розповів народний депутат України, заступник голови комітету, голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко.

 

Наша кіноіндустрія розвивається, створюється все більше проєктів – як локальних, так і в міжнародній співпраці, і щоб Україна не збавляла темпів і демонструвала все вищу конкурентоспроможність у світі, важливу роль у цьому процесі має відігравати держава через створення сприятливих умов для галузі, економічні стимули й прозору підтримку. Саме тому вже розроблено законопроєкт, у якому запропоновано внесення змін до законів у сфері кіновиробництва, що має на меті врегулювання низки важливих процедур і процесів у галузі, актуалізацію та осучаснення основних понять, стандартів, технологій відповідно до міжнародної практики і сучасних викликів. Запропоновані нововведення стосуються нагальних потреб галузі, стимулюватимуть її розвиток, а також сприятимуть прозорості державної підтримки, поліпшенню інвестиційного клімату та прискоренню інтеграції у світову кіноіндустрію. Основні зміни вносяться до законів: «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію», «Про Український культурний фонд», «Про рекламу» і секторально в низку інших законів. Законопроєкт розроблений на базі підкомітету у сфері кінематографу та реклами Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, за участю представників Міністерства культури та інформаційної політики України, Держкіно, професійних об’єднань та громадських організацій галузі кіновиробництва.

 

Змагальність у пітчингах стане чітко вираженою, а правила й умови конкурсу – більш конкретними та прозорими

 

Змін багато, і серед них немає неважливих. Тож зупинимося на них детальніше.

Державна підтримка фінансування виробництва фільмів і конкурси

Одним із базових видів державної підтримки є субсидії на виробництво фільмів. Але для того щоб градація конкурсів і відповідних чітких правил до них була логічною й ефективною, конкурси варто розподілити за спрямуванням фільмів, тобто за їх основною метою і кінцевим призначенням. Фестивальні фільми, які ми ще за звичкою називаємо «авторськими фільмами», «фільмами культурної значущості», здебільшого не розраховані на комерційний результат, тобто на самоокупність та прибуток. Їхнє головне призначення – виховання смаку, популяризація країни й нашої кінематографії у світі, зокрема на міжнародних фестивалях. Комерційні ж фільми мають дещо іншу головну мету – широку аудиторію, розважальний характер і отримання прибутку. При цьому авторський фільм чи фільм культурної значущості не обов’язково має бути фестивальним, він може мати й комерційний потенціал. Тому ми й переходимо від принципу проведення конкурсів за видами фільмів до градації підтримки за їхнім спрямуванням. Основні спрямування: просвітницькі, тематичні фільми й фільми соціальної значущості; фільми з фестивальним потенціалом (зокрема, міжнародним); комерційні фільми (зокрема, з міжнародним потенціалом); фільми спільного виробництва – фестивальні та комерційні. Змагальність у пітчингах стане чітко вираженою, а правила й умови конкурсу – більш конкретними та прозорими. По-перше, це підвищить ефективність конкурсів і якість самих проєктів, по-друге, принципи державної підтримки стануть більш зрозумілими для суспільства.

 

Вводиться новий вид державної підтримки для фільмів з комерційним потенціалом на поворотній основі

 

Основні правила проведення конкурсів, як і раніше, встановлюватимуться підзаконними актами, оскільки вони мають бути більш гнучкими з можливістю адаптації залежно від реалій, але базові принципи ми закріплюємо в законі. Ним буде гарантуватися змагальний принцип і визначеність повноважень і відповідальності Ради з державної підтримки кінематографії і експертів у прийнятті рішень, які законопроєкт також унормовує і актуалізує.

У законопроєкті чітко встановлюється правило проводити конкурси не рідше ніж два рази на рік за кожним зі спрямувань і форматів. Це дозволить більш реалістично їх планувати й проводити у зручні та ефективні строки. Річні плани щодо проведення конкурсів і розподілу державної підтримки за спрямуваннями й форматами фільмів Рада з державної підтримки кінематографії і Держкіно відповідно формують на початку року, що має бути публічною інформацією.

 

Нові форми підтримки

Ми бачимо, що українські виробники почали виробляти фільми з комерційним потенціалом, вкладаючи у виробництво кошти приватного сектору. Для того щоб підтримати цей напрямок і забезпечити його розвиток і сталість, вводиться новий вид державної підтримки для фільмів з комерційним потенціалом на поворотній основі. Основна перевага цього виду підтримки полягає в тому, що вона не зав’язана на графіках проведення конкурсів: виробник може звернутися за такою підтримкою у будь-який час. Розмір підтримки не перевищуватиме 50 % від вартості виробництва фільму, і головною умовою є гарантоване її повернення в повному розмірі на жорстких умовах контракту з Держкіно. На цей вид підтримки планується відводити не менше ніж 10 % від загального обсягу державної підтримки Держкіно на фінансування виробництва.

Однією із найприємніших нових ініціатив є так званий бонус за успішні результати від кінотеатрального прокату, який отримує виробник фільму (національний рибейт). Нацрибейт має складати 25 % від загальної суми кінотеатральних зборів, якщо їх обсяг становив передбачену законом суму за перші три місяці з дати прем’єри, з обов’язковою умовою реінвестування виробником цього рибейту в наступні національні фільми. Це підвищить стимул до виробництва фільмів, розрахованих на успішні результати прокату, і забезпечить сталість виробництва за рахунок гарантованих інвестицій у наступні проекти.

Для нашої країни дуже важливо збільшити обсяг виробництва якісних фільмів. Основною запорукою успіху фільму є його якісний девелопмент. Оскільки в розробку (розвиток) кінопроєкту потрібні немалі інвестиції, вводиться ще один вид підтримки на базі Держкіно – субсидія на розвиток кінопроєкту (девеломент фільмів), який діятиме на постійній основі. Обсяг підтримки може становити до 100 %, при цьому проєкт залишається у власності виробника й може надалі брати участь у пітчингах Держкіно на фінансування виробництва на рівних умовах з іншими кінопроєктами. Розробляючи цей вид підтримки, ми внормували правила для отримання фільмом статусу національного на етапі його девелопменту, спростивши вимоги відповідності проєкту бальній системі, яка враховується при присвоєнні статусу нацфільму, що давно було нагальною індустріальною потребою.

Новий особливий вид державної підтримки за законопроєктом – це своєрідний бонус, який планується виплачуватися кінотеатрам за великий обсяг проданих квитків на національний фільм. Бонус розраховуватиметься на підставі офіційних даних Єдиного електронного квитка.

 

Умови для виробництва фільмів у міжнародному співробітництві

Одним з пріоритетних стратегічних напрямків нашої держави та індустрії є розвиток міжнародного співробітництва. Зараз в Україні вже почали фільмувати проєкти для великих міжнародних студій, які приїжджають до нас на зйомки за системою кеш-рибейтів для іноземних виробників. При цьому для іноземних інвесторів важливі не тільки місцеві виробничі потужності й локації, але й сприятливі економічні умови, прозорість і зрозумілість процедур і правил і, звичайно, гарантії виплати кеш-рибейтів. Законопроєктом вводиться низка важливих адаптацій під ці виклики: уточнюються процедури, прибираються обмеження щодо врахування кваліфікаційних витрат з одночасним їх чітким визначенням, деталізується механізм надання кеш-рибейтів, формулюються чіткі умови їх отримання, вносяться важливі зміни до культурного тесту, якому має відповідати проєкт, для того щоб можна було залучати не тільки європейських інвесторів, але й великих клієнтів з усього світу, вводяться умови для гарантій виплати кеш-рибейтів, спрощуються бюрократичні процедури.

 

Кінотеатри будуть отримувати своєрідний бонус за великий обсяг про даних квитків на національний фільм

 

Велика частина законопроєкту присвячена нормам, які дозволять офіційно й ефективно залучати військову та іншу спеціалізовану техніку для виробництва аудіовізуального продукту, послуги військових і правоохоронних органів. Для цього вводяться відповідні механізми в низку спеціальних законів і пропонується до створення централізована «Державна міжвідомча кінокомісія з питань сприяння створенню фільмів та медіапродуктів в Україні».

Також значна увага надана унормуванню й осучасненню термінології, класифікації фільмів, їх форматів, які разом із технологіями розвиваються дуже швидко, зменшенню обсягу паперового документообігу в рамках диджиталізації, актуалізації правил реклами фільмів тощо.

Ще одна з нових ініціатив законопроєкту – це створення умов для функціонування шкільної кінематографічної освіти – окремий предмет з кіно. Кіно – це особливий культурний продукт, який допоможе нашому юному поколінню виховувати гарний смак, вчить мислити та аналізувати, втілювати будь-яку історію, підвищить любов і культуру до нашого кіно. А навчання кіновиробництва як надскладного процесу допоможе дитині розвивати проєктне мислення й роботу в команді. Основні програми розроблятимуться Міністерством освіти і науки України, а законопроєктом вводиться державна підтримка на виробництво контенту для навчання учнів і підвищення кваліфікації викладачів, які будуть навчати наше майбутнє покоління митців.

Очевидно, що всі напрямки підтримки працюють як єдиний механізм, а впроваджені нові ініціативи, осучаснення багатьох норм і правил мають позитивно вплинути й на планування державної підтримки згідно із стратегією, яку мають затвердити законодавці в окремому порядку. Осучаснений закон, встановлюючи всі важливі базові правила, одночасно стає зрозумілим інструментом, який за принципом конструктора зможе використовуватися під будь-які плани розвитку кінематографії на різних етапах наших кінематографічних досягнень, які б завдання перед нами не стояли.

Над розробкою законопроєкту ми працювали рік, і попереду ще велика робота. Документ буде опрацьовуватися й детально обговорюватися в Комітеті за участю індустрії. Сподіваємося, члени Комітету підтримають наші пропозиції. Далі документ буде винесений на розгляд Верховної Ради. Віримо, що за нього проголосують народні депутати й він стане законом.

 

Одним з пріоритетних стратегічних напрямків нашої держави та індустрії є розвиток міжнародного співробітництва

Читайте також:

Павло Сушко: «Ласкаво просимо в Україну знімати кіно!»
Новини

Павло Сушко: «Ласкаво просимо в Україну знімати кіно!»

Тепер на іноземних кіновиробників, які приїдуть в Україну знімати кіно, очікують відшкодування в розмірі 25 % від витрачених тут коштів та ще + 5 %, якщо проєкт стосуватиметься української культури. З початку 2020 року в Україні запрацювала оновлена система кеш-рибейтів. Відповідний закон восени минулого року підписав Президент України.

07.05.2020
об 16:18

Новини

Павло Сушко: «Одним з важливих законопроєктів став «Культурний НДС»

Днями на онлайн-платформі Dzyga MDB відбувся вебінар «Законодавчі зміни в кіноіндустрії». Модераторка та виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух розпитала народного депутата та кінопродюсера Павла Сушка про роботу Підкомітету з питань кінематографії та реклами, головою якого він є, а також про найважливіші рішення Верховної Ради щодо кінематографії.

27.11.2020
об 12:26

Статті

Павло Сушко: «Ми працюємо разом з індустрією і досягнемо спільного результату, який важливий як для галузі, так і для держави»

В Україні розвивається кіноіндустрія та розширюється ринок, а реформування законодавства крокує в ногу із сучасними викликами. Найважливішим успіхом України зараз стало об’єднання держави та кіногалузі в ініціативах і спільній роботі. Детальніше у своїй статті, написаній спеціально для VGL cinema, розповів голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, член Європейської кіноакадемії, член Української кіноакадемії, кінопродюсер Павло Сушко.

04.01.2021
об 11:45

Новини

У вересні на Поділлі проходитиме кінофестиваль

Нещодавно у Хмельницькій області створили кінокомісію, яка днями анонсувала готовність провести кінофестиваль, а також провела ознайомчий кінотур регіоном для представників української кіноіндустрії.

22.06.2021
об 14:35